Sunday, July 26, 2009

आपल्या मराठी पण असे कही शब्द आहेत

आपल्या मराठी मध्ये पण असे कही शब्द आहेत ........
जेव्हा अपन एखादी भाषा आणि तिचा वापर करतो तेव्हा नेहमी थोड़ा फार मानत विचार येतोच ........जर माला ही भाषा आत्मसात करता अली तर किती मज्जा येइल म्हणजे मी जे बोलें ते बकिच्याना कलानर नाही पण आपल्या मराठी भाषेत असेही काही शब्द आहेत की जे आपल्याला जसेच्या तसेच वापरावे लागतात
प्रत्येक मराठी मानुस म्हणतो माला मराठी खुप चांगला येता पण कुठे तरी एक शब्द असा तोंडात येतोच की जो इंग्रजी असतो तेव्हा हे म्हानाने अगदी गैर वाटेल की आम्ही मराठी आहोत एरव्ही नेहमी मराठीच अभिमान असणारी माणसा सुध्हा कधी कधी बोलूं जातात इंग्रजी तुन मराठीचा अस्त होतोय का इत्यादी चर्चांमध्ये तर मला बिलकूल रस नाही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विकासाबरोबरच विकसित झालेली अशी आपली मराठी भाषा आहे। आजच्या इलेक्ट्रॉनिक्सच्या जगात, विशेषतः तांत्रिक वापरासाठी मराठीचा दुराग्रहाने केलेला वापर हा क्लिष्टताच वाढवतो, आणि त्याचं वाचन उगीचच अवघड करून टाकतो असे माझे प्रामाणिक मत आहे. प्रत्येक इंग्रजी/हिंदी शब्दास मराठी प्रतिशब्द हा हवाच का हा चर्चेचा विषय ठरेल. इंग्रजीत "जानवे" यास प्रतिशब्द नाही. तसेच मराठीत opera ला चपखल शोभेल असा शब्द नाही. आणि blog ला तर नाहीच नाही. हे सत्य आहे!असे सगळे असताना, दिवसेंदिवस इंग्रजीचा/हिंदीचा बोली भाषेत वापर वाढत असताना काही शब्द, किंवा वाक्प्रचार हळूहळू वापरातून कमी होताना दिसतात. भाषेच्या जीवनातली तिही एक phase असावी. गंमत म्हणून का होईना असे काही आडवळणी शब्द आठवले की ते मनापासून वापरावेसे वाटतात. त्यापैकी असे काही शब्द:
उडाणटप्पू
धटिंगण
ऐसपैस
वायफळ
पटांगण
झणझणीत
असले कही अजूनही शब्द असतील जर तुम्हला पण कही असे शब्द माहित असतील तर टिपण्णी पोस्ट करा
हा मज़ा एक प्रयत्न आहे तो कितपत यशस्वी ठरला आहे ते तुम्ही कलावावे

No comments:

Followers