Saturday, October 10, 2009

काही प्रश्न न सुतन्या सारखे जे मला नेहमी उद्भवतात

काही प्रश्न न सुतन्या सारखे : जे मला नेहमी उद्भवतात : कदाचित तुम्ह्लाही कधी कलि पडले असतील

१}जंगल मॅन टारझन ला दाढी कशी काय नव्हती?2
2}फ्री गिफ्ट" म्हणजे काय? गिफ्ट फ्रीच असतात ना
३}प्रकाशाचा वेग माहिती आहे.... अंधाराचा किती असतो?
४}"फ्रेंच किस"ला फ्रान्स मध्ये काय म्हणतात? 5
5}जर आपला जन्म ईतरांची मदत करण्यासाठी झाला असेल तर ईतर लोक कशासाठी जन्मलेत?6
6}२१ - ट्वेंटी वन , ३१ - थर्टी - वन मग, ११ - वन्टी वन का नाही?.............
7}पेरुची बी आणि दातांतील फट, एकाच मापाची का असते?..............
8}छतावरचा पंखा घडाळ्याच्या काट्यांच्या विरुद्ध तर टेबलावरचा पंखा काट्यांच्या दिशेने का फिरतो?
९}गाडीच्या पाठीमागे "आईचा आशिर्वाद" लिहिणा-यांचे वडील रागीट असतात काय ?

1 comment:

Shrikant said...

ummm .. apna bhe khopdi chakkar kha gaya :

Followers